Register of Property Disposition Deals

Deals
Date Act Location / Property Type Disposition manner
1/13/2022 454 / 8/25/2021 гр. Брацигово Улица: „ПАНАГЮРИЩЕ“ №: 11 Поземлен имот с идентификатор №: 06207.501.1694
• Поземлен имот (489 кв.м.)
Решение на общинския съвет
11/17/2021 45 / 3/11/2019 с. Козарско Кв: 3 УПИ: ХХIV-63 Улица: "Двадесет и шеста" №: 27
• Урегулиран поземлен имот (872 кв.м.)
Решение на общинския съвет
10/19/2021 44 / 3/11/2019 с. Козарско Кв: 3 УПИ: ХХ-63 Улица: "Двадесет и шеста" №: 15а
• Урегулиран поземлен имот (896 кв.м.)
Решение на общинския съвет
8/10/2021 451 / 9/14/2020 гр. Брацигово Улица: „ПАСКАЛ ТРОЯНОВ“ Поземлен имот с идентификатор №: 06207.503.1420
• Поземлен имот (200 кв.м.)
Решение на общинския съвет
7/26/2021 453 / 3/29/2021 гр. Брацигово Улица: „ГЕОРГИ РАКОВСКИ“ №: 14 Поземлен имот с идентификатор №: 06207.502.11
• Поземлен имот (429 кв.м.)
Решение на общинския съвет