Register of Ownership Acts

Ownership type
Act number
Date created
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Locality
Address
Property type
Street number
Block number
Entrance number
Acts
Act Ownership Type Location / Property Type Granted Rights
442 / 10/31/2017 Публична общинска собственост Брацигово Местност: Клисурата Поземлен имот с идентификатор №: 06207.1.514
• Гори и храсти в земеделска земя (4612 кв.м.)
На основание чл.12,ал.5 от ЗОС имотът се управлена от кмета на община Брацигово
354 / 11/21/2017 Частна общинска собственост Брацигово Местност: Гермите
• Поземлен имот (253 кв.м.)
Имотът се управлява от кмета на община Брацигово
353 / 11/9/2017 Частна общинска собственост Брацигово Улица: Оборище №: 26А Поземлен имот с идентификатор №: 06207.501.770
• Дворно място (25 кв.м.)
Имотът се управлява от кмета на община Брацигово
352 / 11/9/2017 Частна общинска собственост Брацигово Улица: Оборище №: 28 Поземлен имот с идентификатор №: 06207.501.768
• Дворно място (24 кв.м.)
Имотът се управлява от кмета на община Брацигово
351 / 11/9/2017 Частна общинска собственост Брацигово Улица: Оборище №: 30 Поземлен имот с идентификатор №: 06207.501.765
• Дворно място (49 кв.м.)
Имотът се управлява от кмета на община Брацигово